event image event image

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej
zaprasza na szkolenie on-line
Sterowanie inwerterami za pomocą SunSpec
14 października 2021 r., godz. 10:00-14:00

 

Z uwagi na zbyt małe zainteresowanie szkoleniem wydarzenie nie odbędzie się.

 

Cel Szkolenia / Adresaci

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką sterowania pracą mikroinstalacji fotowoltaicznych, praktyczną realizacją regulacji zawartych w IRIESD w zakresie wymagań stawianych falownikom. Szkolenie ponadto poświęcone będzie zagadnieniom cyberbezpieczeństwa w zakresie dostępu do danych zbieranych przez falowniki oraz ich zdalnemu sterowaniu w potencjalnie nieuprawniony sposób. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników: • działów przyłączeń instalacji fotowoltaicznych • osób odpowiedzialnych za aktualizację IRiESD • działów cyberbezpieczeństwa.

Prelegent

Aleksander Babś

Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej (1999) oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego (2000). Od ponad 20 lat związany z branżą informatyczną i energetyczną. Kierował wieloma wdrożeniami systemów informatycznych o wysokiej dostępności, wykorzystujących specjalizowaną infrastrukturę ICT. Uczestniczył w licznych projektach związanych z infrastrukturą inteligentnego opomiarowania oraz Smart Grid.


Informacje i zgłoszenia

  • Udział w webinarium jest odpłatny – koszt udziału to 550 zł netto + 23% VAT od uczestnika.
  • Ilość miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 11.10.2021 r.
  • Przed szkoleniem (24 godziny przed rozpoczęciem) zgłoszeni uczestnicy otrzymają na adres e-mail podany w zgłoszeniu zaproszenie z linkiem do szkolenia.
  • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu wydarzenia, zalecamy korzystać z aktualnych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • W przypadku zerwania połączenia z webinarium prosimy ponownie wejść na platformę korzystając z linka otrzymanego pocztą e-mail.
  • Dodatkowe informacje: Kasper Teszner, tel. +48 61 846-02-10, tel. kom. 502-861-184, e-mail: teszner.k@ptpiree.pl

PTPiREE nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia.
Treść szkolenia on-line i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.